• Loại bỏ vật gây hại trong thời gian ngắn bằng các phương pháp chuyên môn.
  • Ngăn ngừa vật gây hại bùng phát bằng cách áp dụng chiến lược quản lý vật gây hại.
  • Giảm thiểu xâm nhập bằng các kỹ thuật giám sát tổng quát.
  • Áp dụng các kỹ thuật cho phép quản lý liên tục đề phòng sự cố xảy ra trong nhà.
Menu