ĐÀO TẠO TƯ DUY LÀM VIỆC: CUNG CẤP NHỮNG KIẾN THỨC VỀ VỆ SINH CÁ NHÂN, CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỐI ĐÃI KHÁCH HÀNG VÀ BÁO CÁO DỊCH VỤ TUỲ THEO TÍNH CHẤT CỦA DỊCH VỤ.

  • Chương trình đào tạo chủ yếu tập trung vào việc đào tạo bổ sung.
  • Để đảm bảo khách hàng nhận được dịch vụ tốt nhất, chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo định kỳ cho nhân viên (30 phút/ tuần)
CON NGƯỜI: Sự thiếu hiểu biết về dịch vụ và khái niệm kiểm soát vật gây hại.

THỰC TẾ: Đối với người nước ngoài, kết quả dịch vụ không phản ánh mức độ hài lòng của khách hàng .
VẤN ĐỀ: Tư duy làm việc, hiểu biết về vật gây hại và phòng ngừa dịch vụ kiểm soát là cần thiết.
GIẢI PHÁP: Kết hợp giáo dục đi đôi với hình thức kiểm soát vật gây hại có tổ chức.

Service Trainning 1

Đối với vấn đề Giáo dục _ Đào tạo kỹ thuật viên (tư duy làm việc, am hiểu về vật gây hại, kỹ năng cung cấp dịch vụ)
√ Đối với vấn đề Quản lý _ Vận hành hệ thống và đối đãi khách hàng.

NGUYÊN LIỆU: Niềm tin của khách hàng bị giảm sút sau khi sử dụng dịch vụ kiểm soát vât gây hại tại các công ty bản địa.

THỰC TẾ : Niềm tin vào dịch vụ bản địa là rất thấp.
VẤN ĐỀ : Khách hàng ưu tiên sử dụng dịch vụ từ những công ty nước ngoài.
GIẢI PHÁPSử dụng các hoá phẩm từ các công ty trên toàn cầu.

Service Trainning 2

Bán hoá chất của các công ty trên toàn cầu

  • BAYER
  • BASF
  • Sản phẩm Hàn Quốc
MÁY MÓC: Không có các phương tiện tiên tiến phục vụ cho dịch vụ kiểm soát vật gây hại.

THỰC TẾ: Ở Việt Nam hiện không có các thiết bị liên quan tới việc kiểm soát vật gây hại.
VẤN ĐỀ: thiết bị là thước đo niềm tin vào dịch vụ của khách hàng.
GIẢI PHÁP: Sử dụng các thiết bị tiên tiến phổ biến ở Hàn Quốc cho các chương trình kiểm soát vật gây hại.

Service Trainning 3

Thiết bị cá nhân (Bộ đai lưng, súng mồi, bẫy, đèn pin, bình xịt)
√ Thiết bị thương mại ( máy phun sương, máy phun ULV )

PHƯƠNG PHÁP: Chỉ sử dụng hoá chất đối với những loài gây hại nhìn thấy được.

THỰC TẾ: Cơ sở pháp lý và phương pháp dự phòng chưa được hoàn thiện.
VẤN ĐỀ: Cần một hệ thống kiểm soát được thiết lập tại Hàn Quốc.
GIẢI PHÁP: Có kế hoạch thường niên và chiến lược kiểm soát vật gây hại.

Service Trainning 4

Áp dụng kế hoạch thường niên (Kế hoạch dự trù và kiểm soát thường niên)
√ Chiến lược kiểm soát vật gây hại ( Ví dụ như tạo tuyến ngăn chặn chuột hoặc tìm ra tập quán của loài gián)

Menu