Citation _ Ministry of Health and Welfare
Citation _ Ministry of Health and Welfare
Hygienist Certification _KFDA
Hygienist Certification _KFDA
Hygienist Certification _USA
Hygienist Certification _USA
HACCP course _KFDA
HACCP course _KFDA

CHÚNG TÔI CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN VỀ DỊCH VỤ KIỂM SOÁT VẬT GÂY HẠI TẠI HÀN QUỐC.

  • Chứng nhận của bộ Y tế và Phúc lợi trong lĩnh vực kiểm soát vật gây hại
  • Giấy phép vệ sinh môi trường (từ bộ Y tế và Phúc lợi) và giấy phép an toàn tiêu chuẩn Hoa Kỳ
  • Giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá học và thực hiện dự án HACCP.
Menu