Bản đồ dịch vụ dựa trên HACCP/GMP

  1. Trang chủ
  2. Dịch vụ
  3. Bản đồ dịch vụ dựa trên HACCP/GMP
  • Phân loại dịch vụ vệ sinh bao gổm các dịch vụ về diệt trừ vi khuẩn, vật gây hại.
  • Dịch vụ được chia làm 3 hình thức, khởi đầu, thường xuyên và tiếp nối.
  • Cung cấp dịch vụ nhằm đánh giá, lưu giữ thông tin và kết quả phục vụ cho việc phân tích (theo 7 nguyên tắc của HACCP).
Service 2 Vi
Menu