1280px Flag Of Vietnam
Korea Clipart Korean Flag 3

Chúng tôi là chuyên gia đi đầu về dịch vụ quản lý vật gây hại tại Hàn Quốc và các nước phát triển.

Chúng tôi sử dụng các phương pháp thân thiện với môi trường đạt tiêu chuẩn Hàn Quốc.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Kiểm soát Vật gây hại Hàn Quốc ( KPCA)

CHÚNG TÔI CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN VỀ DỊCH VỤ KIỂM SOÁT VẬT GÂY HẠI TẠI HÀN QUỐC.

Chứng nhận của bộ Y tế và Phúc lợi trong lĩnh vực kiểm soát vật gây hại

Giấy phép vệ sinh môi trường (từ bộ Y tế và Phúc lợi) và giấy phép an toàn tiêu chuẩn Hoa Kỳ

Giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá học và thực hiện dự án HACCP.

Citation _ Ministry of Health and Welfare

Citation _ Ministry of Health and Welfare

Certificate 2

Hygienist Certification _KFDA

Certificate 3

Hygienist Certification _USA

Certificate 4

HACCP course _KFDA

Menu