About Etoz Vi

Sứ mệnh

  • Thiết lập nguồn nhân lực có chuyên môn và hệ thống kiểm soát hiệu quả đã được chứng minh để cung cấp chất lượng dịch vụ ở cấp quốc tế.
  • EtoZ đóng góp cho xã hội bằng cách tạo ra một môi trường an toàn với hệ thống kiểm soát hiệu quả đã được chứng minh.
  • Tiếp tục phát triển công nghệ để trở thành một doanh nghiệp vệ sinh môi trường tốt nhất.

Triết quản dịch vụ

  • Chúng tôi không ngừng nỗ lực để có các hệ thống vệ sinh tiên tiến và dịch vụ chuyên nghiệp chất lượng cao.
  •  Chúng tôi đã thiết lập Quy chuẩn làm việc của EtoZ (EAWS) để cung cấp dịch vụ có hệ thống cho khách hàng.
  • Chúng tôi có những phản ứng tốt với tư duy hướng đến khách hàng để đảm bảo cuộc sống an toàn và lành mạnh cho họ.

Giá trị cốt lõi

  • Hướng đến khách hàng vì lợi ích của khách hàng.
  • Phát triển hệ thống điều khiển tiên tiến phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế với sự sáng tạo và thách thức.
  • Rèn luyện tài năng dựa trên văn hóa hợp tác tôn trọng.

 

Menu