Seoul Symposium
Seoul Symposium
HACCP education_KFDA
HACCP education_KFDA
KPCA compulsory education
KPCA compulsory education

CHÚNG TÔI ĐÃ TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NỘI BỘ NHƯ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC HACCP, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT BẮT BUỘC CỦA KPCA VÀ ĐÀO TẠO TẠI CÁC NƯỚC TIÊN TIẾN KHÁC.

  • Chỉ những người đã hoàn thành các khoá học mới được chứng nhận là kỹ thuật viên và được làm việc trong đúng phạm vi lĩnh vực của mình.
  • Chúng tôi tiếp tục nâng cao trình độ kỹ thuật viên bằng cách tổ chức các khoá học phù hợp với từng người (tối thiểu 4 giờ/tháng)
Menu