TƯ VẤN VỀ VẤN ĐỀ VỆ SINH

  1. Xây dựng quy trình quản lý vệ sinh dựa trên nền tảng HACCP, quy định bởi GMP
  2. Đề xuất các phương pháp giảm thiểu sự bùng phát của vật gây hại tại các nhà hàng, khách sạn và nhà máy sản xuất thực phẩm.
  3. Đào tạo chuyên gia kiểm soát vật gây hại.
Consulting
Menu