Bo (1)

KIỂM SOÁT RỆP

* Kiểm soát bằng thuốc diệt bọ và các phương pháp được chỉ định.

  • Chứa 25 mầm bệnh khác nhau như dịch hạch, bệnh tularemia, vv lây truyền qua đường máu.
  • Gây thiệt hại tài sản như rèm cửa, giường chiếu bởi chất thải như phân và da của chúng.
  • Gây hen suyễn dị ứng, viêm mũi.

TỈ LỆ SINH SẢN CỦA RỆP

  • Rệp đẻ từ 1 tới 5 trứng mỗi ngày và có thể sống sót tới hơn 300 ngày

PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT

  • Cài đặt bẫy giám sát để ngăn chặn sự xâm nhập
  • Đề xuất các phương pháp xử lý ngăn ngừa lây truyền dịch bệnh
  • Các biện pháp phòng ngừa nhằm diệt trừ môi trường sống của chúng
Bed Bug 1
Menu