Chuot (1)

KIỂM SOÁT LOÀI GẶM NHẤM

  • Cắn phá đường dây và mạch điện dẫn tới hoả hoạn
  • Reo rắc chất thải, bọ chét và các dịch bệnh khác.
  • Gây dịch sốt xuất huyết, bệnh trùng xoắn, sốt phát ban, vv.

TỶ LỆ SINH SẢN CỦA LOÀI GẶM NHẤM

  • Một cặp động vật gặm nhấm có thể tạo ra 1200 con một năm

PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT

  • Áp dụng từ 2 cho tới 3 biện pháp để xử lý (Đặt bẫy trong nhà và đặt bả bên ngoài)
  • Giảm thiểu sự xâm nhập vào trong nhà bằng cách chặn kín các lối ra vào và loại bỏ môi trường sống của chúng.
Rodent
Menu