Mosquito1

KIỂM SOÁT MUỖI

  • Nhiễm trùng thứ phát bởi vết ngứa do muỗi đốt.
  • Có khả năng tái sinh sản lớn trong nhà gây ô nhiễm môi trường.
  • Gây ra các bệnh truyền nhiễm như viêm não, sốt rét và sốt xuất huyết.

TỶ LỆ SINH SẢN CỦA MUỖI

  • Muỗi mỗi lần đẻ 100 – 150 trứng

PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT

  • Kiểm tra môi trường sống và cư ngụ định kỳ.
  • Áp dụng cả hai phương pháp kiểm soát ấu trùng và vật trưởng thành.
  • Loại bỏ môi trường sống, sử dụng thuốc diệt để duy trì kiểm soát.
Mosquito
Menu