Ruoi (1)

KIỂM SOÁT RUỒI

  • Chứa mầm bệnh từ những nơi ô nhiễm như nhà vệ sinh, bãi rác.
  • Bài tiết liên tục mỗi 5 phút sau khi tiếp nhận thức ăn
  • Mang nhiều loại vi khuẩn gây ngộ độc và các mầm bệnh truyền nhiễm

TỈ LỆ SINH SẢN CỦA RUỒI

  • Ruồi mỗi lần đẻ 120 trứng

PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT

  • Kiểm tra các địa điểm loài ruồi hay đẻ trứng và nuôi dưỡng ấu trùng.
  • Loại bỏ các khu vực sinh sản và kiểm soát các lối ra vào để tránh việc xâm nhập vào trong nhà của chúng.
  • Liên tục loại bỏ môi trường sống, cài đặt bẫy bằng đèn để theo dõi và kiểm soát tốt.

Fly 1
Menu